ZMLUVNÉ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE:


Zmluvné zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s
  • Union, zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Copyright © Ambulancia klinickej logopédie
Webdesigne: Mealtiner © 2008