ORDINAČNÉ HODINY:

Pacienti musia byť na vyšetrenie objednaní a zdraví
(v zmysle infekč. ochorenia).

Prevencia, depistáž, objednaní imobilní, alebo ťažko chorí pacienti, príprava metod. materiálu.
Pondelok: 07:30–13:30 7:00-7:30 a 13:30-16:00
Utorok: 07:30–13:30 7:00-7:30 a 13:30-16:00
Streda: 07:30–13:30 7:00-7:30 a 13:30-16:00
Štvrtok: 07:30–13:30 7:00-7:30 a 13:30-16:00
Piatok: 07:30-13:30 7:00-7:30

Copyright © Ambulancia klinickej logopédie
Webdesigne: Mealtiner © 2008